A Study of the Impact of Television Viewing on the Education of the Adolescent Student

Topics: Television program, Television, Children's television series Pages: 17 (5216 words) Published: March 23, 2011
KABANATA 1
SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO
Introduksyon
Sa mundo ng panitikan sakop nito ang panitikang pambata. Bata pang maituturing kung ihahambing sa klasikong paghahati ng pantikan. Ito’y nagsimulang makilala sa panahon ng Amerikano, Hapon at hanggang sa kasalukuyan. Ang mga babasahin na ito ay kinilalang may taglay na angat sa karaniwang babasahin na nagbibigay-aliw at aral sa mga bumabasa. Malimit din itong may komersyal na adhikain. Kadalasan ang mga bumabasa nito ay nasa edad apat (4) hanggang edad ng teenager. Mula nang magsimula tayong mag-aral alam na natin ang mga kwentong ito na marahil binasa at naikuwento sa atin ng mga magulang natin, kapatid, guro at mga tao sa paligid natin hanggang sa tayo ay natuto nang bumasa ng iba’t ibang akda ng panitikang pambata. Lahat tayo ay dumaan sa pagkabata kaya’t hindi maikakaila ang kawilihan na naranasan natin sa panahon na iyon. Ilan sa mga popular at pandaig-digang akda na nabasa na ng karamihan ay ang Natutulog na Kagandahan (Sleeping Beauty), Ang Tatlong Munting Baboy (The Three Little Pigs), Ang Kagandahan at ang Halimaw (Beauty and the Beast), Rapunzel, Little Red Riding Hood, at marami pang iba. Sa pagdaan ng panahon ang telebisyon ay isa sa mga naging pangunahing midyum ng dantaon. Dahil dito ay nakukuha na natin ng linaw ang mga programang ating sinusubaybayan sa loob ng 24 oras. Sa pamamagitan ng telebisyon ay umusbong ang iba’t ibang programa na hindi lamang naglalayon na magbigay impormasyon kundi magbigay din ng kawilihan sa mga awdens. Ang pagkilala sa iba’t ibang katatawanan, teleserye at pelikula ay naging daan upang patuloy na mawili ang mga tao sa panunuod. Ang mga babasahing pambata ay hindi na gaanong napagtuunan ng pansin ngunit sa mga pamamagitan pa rin ng teknolohiya ay nagkaroon ng iba’t ibang “cartoons” na sumibol noong 1950 na mula sa Kanluranin. Ang cartoons ay patuloy pa rin na kinikilala hanggang sa kasalukyan ngunit ang mga ganitong uri ng panuorin ay hindi na isaang daang porsyentong tulad nang nasa libro. Sa katunayan ay mas natutuwa ang mga bata sa kulay at iba’t ibang katatawanan at ligayang dulot nito sa kanila. Sa ating bansa, ang mga Pilipino ay sadyang malikhain at umisIp ng paraan upang magkaroon tayo ng sariling bersyon ng mga panitikang pambatang palabas. Sa tulong na rin ng teknolohiya ay nailunsad ang mga palabas na Kulilit Bulilit, Pen Pen de Sarapen, Batibot, Wansapanataym, Hirayamanawari, at iba pa. Ito ay naging kagiliw-giliw sa mga kabataan at maging sa magulang nila dahil sa magandang dulot nito sa kanilang mga anak. May mga pagkakataon na unti-unting nawala ang mga programang ito, ngunit sa kadahilanang nais pa ring pantayan ng panitikang pambata ang patuloy na pag-usbong nga teknolohiya ay muling naibalik at nirebisa ang ganitong uri ng mga palabas. Ngayon, bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, kasabay sa hapag-kainan tuwing gabi. Sumibol muli ang Panitikang pambata sa telebisyon ngunit sa ibang paraan na kung tawagin ay fantaserye at telefantasya. Ang mga palabas na Marina, Agua Bendita, Dwarfina, at ang pagbabalik ng mga makabagong palabas ng Wansapanatym. Idinidiin ng mga panuorin na ito ang mga aral at konsepto na halos nakalilimutan na sa pagtanda. Napagtitibay nito ang mga pagpapahalaga na hindi gaanong napapahalagahan sa panahong instant na ang lahat. Nagpapa-alala ng mga palabas na ito na may natatanging pangangailangan ang mga bata na hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa pamamagitan ng mga makabagong programa na ito, hindi man sa paraang pagbabasa, naipababatid ang aral at pilit pa ring iniaabot ang kawalang malay ng mga manunuod sa pamamagitan ng teknolohiya. Ito ay nakapokus hindi lamang sa mga kabataan pati na rin sa lahat ng uri ng mamamayan na nakakasimpatiya sa mga palabas.

Konseptong Balangkas
Noong 1986, sa pagsisimula sa himpapawid ng Batibot, walang lokal na produksiyon para sa mga bata sa telebisyon. Karaniwang itinuturing na programang pambata ang mga cartoons/animation mula...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Impact of Television Violence on Children Essay
  • Thesis: Television and Study Essay
  • The effects of excessive Television viewing Essay
  • The Effect of Viewing Television Violence on Childhood Aggression Essay
  • The Effect of Viewing Television Violence on Childhood Aggression Essay
  • Special Education Case Study Essay
  • The Influence of Television on the Adolescent Child Research Paper
  • The Impact of Television Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free