این است اسلام (PDF)

آیا برای تو مهم نیست که تصویر حقیقی و روشن تری دربارۀ ادیان مورد بحث در رسانه‌های اطرافت ببینی؟!
آیا شایسته نیست لحظه‌ای برای شناخت عمیق تر دینی درنگی داشته باشی که بر اساس آمارهای جهانی بیشترین گسترش و پذیرش را دارد؟
آیا غیر از این است که انسان با کشف فرهنگ‌ و دیدگاه‌های دیگران دربارۀ زندگی و دین و هستی پیرامون ما چیزی جز بهره بردن نصیبش نمی گردد؟
آیا این فرصت را به خود می دهی تا به اطلاعات موثقی از دین اسلام و منابع آن دست یابی و با عقل و منطق خود آنها را ارزیابی کنی؟!
اگر به دنبال آن یا موردی مهم از آن و یا مشوّق و انگیزه ای هستی، قطعا این کتاب به تو کمک می کند که مطلوبت را بیابی.

Register or Login with your Social Account

Register or Login by Email for free download
Please, log in
Description

An e-book in pdf format. Designed for mobile screen size.

* Contains interactive links.

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “این است اسلام (PDF)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

technical description

OUR ADDRESS

New York

56 E. Fieldstone Street
Summerville, SC 29483

Email:  [email protected]
Phone:  +18 (0) 545 77 32

Paris

28 Boulevard des
Capucines, 75009

Email:  [email protected]
Phone:  +18 (0) 545 77 32

CONTACT US

Whether you’re looking for answers, would like to solve a problem, or just want to let us know how we did, you’ll find.

Register

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.