యేసు అలైహిస్సలాం ఖుర్ఆన్ లో ఒక విభిన్న గాథ

చరిత్రలో యేసు (అ) ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా మరియు మానవత్వానికి ఎక్కువ సహాయ పడిన వారిలో ఒకరిగా పరిగణించబడతారు. ప్రజలు ఆయన (అ) గురించి భిన్నమైన వైఖరి కలిగి ఉన్నారు; ఒక వైపు కొందరు ఆయన్ను (అ) దైవస్వరూపంగా భావిస్తూ, ఆయన్ను ఒక దేవుడిగా లేదా దేవుని కుమారుడిగా కొలుస్తారు, మరోవైపు కొందరు ఆయన్ను (అ) శత్రువుగా పరిగణిస్తారు, ఆయనకు (అ) లోపాలు మరియు కొరతలు ఆపాదించడంతో పాటు మరియు ఆయన (అ) పై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తారు. యేసు(అ) పై ఖుర్ఆన్ యొక్క స్థానం ఏమిటి?

Register or Login with your Social Account

Register or Login by Email for free download
Please, log in
Description

Double sided A4 color copy paper.

Paper Size: 80-100g

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “యేసు అలైహిస్సలాం ఖుర్ఆన్ లో ఒక విభిన్న గాథ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

technical description

OUR ADDRESS

New York

56 E. Fieldstone Street
Summerville, SC 29483

Email:  [email protected]
Phone:  +18 (0) 545 77 32

Paris

28 Boulevard des
Capucines, 75009

Email:  [email protected]
Phone:  +18 (0) 545 77 32

CONTACT US

Whether you’re looking for answers, would like to solve a problem, or just want to let us know how we did, you’ll find.

Register

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.