25 Vị Thiên Sứ Được Nhắc Đến Trong Kinh Qur’an

Kinh Qur’an đã kể câu chuyện về 25 Vị Thiên sứ, những vị mà Allah đã gửi đến để hướng dẫn nhân loại và nhắc nhở họ về mục đích sống của họ, đó là thờ phượng Allah Đấng Duy Nhất. Kinh Qur’an đã thông tin rằng không có một cộng đồng nào ngoại trừ đã có một nhân vật đến nhắc nhở họ hoặc một sứ giả kêu gọi họ đến con đường chân lý của tôn giáo Allah, tìm cách cải cách xã hội và dựng lên nền công lý. Tất cả các vị Thiên sứ là những người hoàn hảo nhất mà Allah tạo ra. Đức tin của người Muslim trở nên hoàn hảo khi họ tin vào những vị Thiên sứ mà Allah cử đến; Họ là những người chân chính và hoàn hảo nhất. Kinh Qur’an đã cho chúng ta biết về một số vị Thiên sứ nhằm mục đích nhắc nhở và rút ra bài học. Trong đó, Thiên sứ Cuối cùng là Sứ giả Muhammad –Cầu xin Allah ban hồng ân và sự bằng an đến với Người-.. Và đây là vài nét sơ lược về 25 Vị Thiên sứ đó.

Register or Login with your Social Account

Register or Login by Email for free download
Please, log in
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “25 Vị Thiên Sứ Được Nhắc Đến Trong Kinh Qur’an”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

technical description

OUR ADDRESS

New York

56 E. Fieldstone Street
Summerville, SC 29483

Email:  [email protected]
Phone:  +18 (0) 545 77 32

Paris

28 Boulevard des
Capucines, 75009

Email:  [email protected]
Phone:  +18 (0) 545 77 32

CONTACT US

Whether you’re looking for answers, would like to solve a problem, or just want to let us know how we did, you’ll find.

Register

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.