Ang Masjid ng Propeta

Ito ay isa sa pinakamalaki sa mga masjid sa daigdig at ikalawa sa pinakabanal na pook sa Islām. Ito ang Masjid na ipinatayo ng Propeta Muḥammad – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – sa Madīnah Munawwarah, matapos ng paglikas niya noong taong 622, sa tabi ng bahay niya sa isang lupaing pinatutuyuan dati ng mga datiles, na pagmamay-ari ng dalawang batang lalaking ulila at binili niya mula sa dalawang ito. Pagkatapos ipinatayo niya ang masjid yari sa mga palapa ng datiles at mga troso nito, na may habang 50 metro at may luwang na malapit sa 50 metro. Nagbubong siya sa isang bahagi mula rito at gumawa siya sa hulihan nito ng isang lugar na kinakanlungan ng mga estranghero at mga dukha.

Register or Login with your Social Account

Register or Login by Email for free download
Please, log in
Description

A0 size paper plate printed on glossy paper.

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ang Masjid ng Propeta”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

technical description

OUR ADDRESS

New York

56 E. Fieldstone Street
Summerville, SC 29483

Email:  [email protected]
Phone:  +18 (0) 545 77 32

Paris

28 Boulevard des
Capucines, 75009

Email:  [email protected]
Phone:  +18 (0) 545 77 32

CONTACT US

Whether you’re looking for answers, would like to solve a problem, or just want to let us know how we did, you’ll find.

Register

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.