Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /www/wwwroot/islamstore.org/wp-includes/class-wp-query.php on line 4196
Qur’aanni waa’ee nabiyyoota digdamiifi shanii (25) haasa’ee jira – This is Islam Publications

Qur’aanni waa’ee nabiyyoota digdamiifi shanii (25) haasa’ee jira

Qur’aanni Haasaa nabiyyoota digdamiifi shanii (25) Rabbiin dhalanamaatin qajeelchuuf erge dubbatee jira. Waan isaan kaayyoo isaan argamaniif kan ibaadaa rabbii qofa ta’e sanas isaan yaadachiisuudha. Ummanni kamiyyuu kan akeekkachiisaafi ergamaan itti dhufee karaa Rabbii hordofuufi hawaasa isaanii akka tolchan itti himu, ammas kan gidduu isaaniitti wal-qixxummaa (Adaalaa) dhaabuuf itti hin ergamin akka hin jirres (Qur’aanni)
Himeera.
Ergamoonni hunduu warra Rabbiin isaan filate; Muslimni kamiyyuu iimaana qabaachuu hin danda’u hanga hunda isaanii dhugoomee, Rabbiin biraa ergamuuufi irra guutuu uumama isaa kanneen hin sobne ta’uus mirkaneessutti; Qur’aanni kan nutti himee garii isaaniiti malee hundaa miti; akkuma ittiin gorfamnuufi xiinllaa goonu qofaafi; kan isaan hunda booda dhufe Ergamaa Rabbii Muhammadi (Sallallaahu Aleyhi wasallam); kan asitti dubbatamus kutaa xinnoo seenaa nabiyyoota (25) digdamiifi shananiiti.

Register or Login with your Social Account

Register or Login by Email for free download
Please, log in
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Qur’aanni waa’ee nabiyyoota digdamiifi shanii (25) haasa’ee jira”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

technical description

OUR ADDRESS

New York

56 E. Fieldstone Street
Summerville, SC 29483

Email:  xtemos@gmail.com
Phone:  +18 (0) 545 77 32

Paris

28 Boulevard des
Capucines, 75009

Email:  xtemos@gmail.com
Phone:  +18 (0) 545 77 32

CONTACT US

Whether you’re looking for answers, would like to solve a problem, or just want to let us know how we did, you’ll find.

Register

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.